PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Nycta fashion kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of producten van Nycta fashion en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nycta fashion verstrekt. Nycta fashion kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    Uw voor- en achternaam

    Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie)

    Uw telefoonnummer

    Uw e-mailadres

    Uw IP-adres                  

    Uw rekeningnummer (ten behoeve van facturering)

Waarom Nycta fashion deze gegevens nodig heeft

Nycta fashion verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Nycta fashion uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG NYCTA FASHION GEGEVENS BEWAART

Nycta fashion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Nycta fashion verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Nycta fashion worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Nycta fashion gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Nycta fashion maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nycta fashion bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Nycta fashion te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Nycta fashion heeft hier geen invloed op.

Nycta fashion heeft Google geen toestemming gegeven om via Nycta fashion verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Bij het aangaan van een overeenkomst met Nycta fashion geeft u toestemming om de gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nyctafashion.nl. Nycta fashion zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Nycta fashion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nycta fashion maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook op de laptop zijn virusscans aanwezig.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nycta fashion verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nycta fashion op via info@nyctafashion.nl.

nyctafashion.nl is een website van Nycta fashion. Wij zijn als volgt te bereiken:

 

Postadres en tevens vestigingsadres:

Fabrieksweg 6D

7451 ZJ Holten

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69846251

Telefoon: 0683066488

E-mailadres: info@nyctafashion.nl